Proč nebýt důchodcem

úterý 22. únor 2011 19:11

 Včera jsem se snažil vysvětlt, proč nebýt Enegelem-andělem. To jsem ještě netušil, že dnes se budu snažit vysvětlit, proč nebýt důchodcem. Je to však podstatně těžší, protože to si nejde vybrat v mém věku. Je tu však určitá naděje pro ty mladší ročníky.

 Ano, přátelé, jde o důchodovou reformu. Po určitém váhání ze strany naší vlády jsme měli možnost se seznámit se zásadami důchodové reformy ústy pana ministra Drábka. Myslí to dobře, protože výpočty ukazují, že v ČR bude za třicet let asi 60% důchodců na 20% pracujících. Tedy výpočty- já jsem je neviděl, ale prý demografická situace je taková, že se lidé v té době budou běžně dožívat 100 let a kdyby se pracovalo do dnešních cca 65 let, čeká všechny po zbývající čas jen bída a hlad. Avšak dělat do 70 let-jaká hrůza! To přece nejde.

   Proto je nutné, aby dnešní mladí ( tedy ti, kteří pracují a odvádějí daně) povinně spořili na svůj důchod nejen do státní kasy, ale i do soukromých fondů. Jak prozíravé výpočty dokazují za třicet, čtyřicet let z toho může být pěkná sumička a z té každému spořiči bude vyplácen příplatek k důchodu od státu( tedy z t.zv.průběžného systému) a to od těch dobráků, kteří všechny ty našporované peníze za 30-40let budou pečlivě opatrovat a investovat nejlépe po celém světě. Věř tomu, kdo chceš.

   Protože jsem důchodce už nějakých 10 let a nepřestal jsem pracovat, ale snažím se dělat, co umím a moje děti, vnoučata a doufám, že i pravnoučata se dokážou uživit sami, bez podpory sociálních dávek, mám jednu radu všem, kteří důchodci ještě nejsou.

   Stejně jako není dobře být Engelem, není ani dobře být důchodcem! Tak, jak je postavení seniorů důchodového věku nastaveno, přímo je nutí přijmout trpnou roli lidí, kteří jsou odkázáni na t.zv. mezigenerační solidaritu. Není to pravda. Ano, jsou jistě lidé, kteří jsou tak unaveni v určitém věku, že dělat cokoli je pro ně velkou zátěží a raději čekají, co kdo dá. Bohužel se takový postoj k životu neomezuje na důchový věk. Jsou starci ve 30 letech a jsou i bujaří staříci v 90letech. Přečtěte si životopisy řady slavných a známých, třeba Michelangela - ještě v 90 letech namaloval své nejslavnější fresky. A porovnejte to se "stářím " narkomanů nebo vyznavačů "adrenalinových sportů", kteří umírají do čtyřicítky.

   Nejlepšího pomocníka má každý z nás na konci svých rukou. Nejlepší rádce do života je zkušenost a práce. To by měla naše vládní garnitura podporovat.

   Očekávám nějakou diskusi, tak pište a nejen sem, ale všude kde to jde a nebuďte důchodci, ale.......

  

  

Stanislav Procházka

Stanislav Procházka

Stanislav Procházka

O praktickém uplatňování ekonomického myšlení ( naši předci by řekli selského rozumu). O svých myšlenkách a také o představách, jak by se mohla utvářet naše (?) budoucnost.

Vystudovaný ekonom a stále aktivní důchodce. Domnívám se, že mohu i mladší geenraci sdělit řadu svých náhledů na praktický živit. Totéž dělám pro svou nyní již rozsáhlou rodinu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

  • Ekonomie dobra a zla